18163839778153025.jpg

BİLİMSEL AKTİVİTE

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI /SCI-E)

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI / SCI-E dışı)

 • Seyit H, Gokcal F, Peker KD, Bulut S, Karabulut M. Effectiveness of Stenting as Bridge to Surgery in Left Sided Malignant Obstructions; Single Center Results, Turk J Colorectal Dis 2020;30(4):285-290

 • A Soylu, KD Peker, H Yırgın, S Polat Sarı, O Akgül, B Sapmaz, GT Adaş, YA Oner, ZC Kayacan, R Calışkan, Dispepsili Hastalarda H. pylori ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi, Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 2 • Sayı 4, Ekim 2019 (139-144)

 • Peker KD, Alis H Laparoscopic subtotal cholecystectomy could be an alternative to conversion. Medical Journal of Bakirkoy, Doi: DOI: 10.5350/BTDMJB201713301

 • 4. Peker KD, Çikot M, Bozkurt MA, Ilhan B, Kankaya B, Sahbaz NA, Alıs H. The rate of idiopathic spontaneous pneumoperitoneum: 2.36%. Medical Journal of Bakirkoy, Doi: 10.5350/BTDMJB201713204

 • Peker KD, Ozcinar B, Yanar F, Agcaoglu O, Demirel S, Igci A. “Breast Cancer with Unexpected Axillary Lymphoma” Breast Case 2013

 • Ozçınar B, Aksakal N, Yanar F, Agcaoglu O, Peker KD, Türkoglu U, Mercan S, Özarmagan S, Erbil Y. Increased interleukin 1 and tumor necrosis factor alpha levels after thyroid surgery. Ulus Cerrahi Derg. 2014; 30(2): 80–84

 • Ozçınar B, Peker KD, Demirel S, Yanar F, Tuncer K, Igci A. Esophageal transection. Ulus Cerrahi Derg, 32(4), 281-284.

 • Uzun O, Polat E, Akyüz C, Gunes HV, Yasar NF, Peker KD, Yol S. Midesophageal pulsion diverticulum: A case report. Medical Journal of Bakirkoy, Doi: 10.5350 /BTDMJB201612309

 • Akyüz C, Yasar NF, Peker KD, Duman M, Polat E, Yol S. Nadir bir olgu: Perianal yerlesimli büyük epidermal kist. Medical Journal of Bakirkoy, Doi: 10.5350/BTDMJB201410410

 • Yol S, Polat E, Duman M, Orhan U, Yasar NF, Peker KD, Akyüz C, Sibel K. Pancreatic extragastrointestinal stromal tumor invading the duodenum. Turkish Journal of Surgery Turk J Surg. 2018; 34(3): 231–233.

 • Tulubas Kucur E, Seyit H., Peker KD, Alis H. Laparoscopic TAP block is effective in multimodal analgesia for laparoscopic sleeve gastrectomy. Doi beklenen makale

Bildiriler

 • Akbulut S, Peker KD Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Operasyonu Sonrasında Helicobacter Pylori Eradikasyonu Gerekli midir? 36.UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık 2019, Antalya, Türkiye

 • Kabuli HA, Gumusoglu AY, Karabulut M, Peker KD. Enfekte kist hidatikte endoskopik tedavi. 36.UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2019, Antalya, Türkiye

 • Kabuli HA, Gumusoglu AY, Akbulut S, Yılmaz S, Peker KD, Karabulut M. Kolesistektomide İnsidental Safra Kanseri: Akut Kolesistit, Kolelityazis Farkı? 14. Türk Hepato-Pankreat-Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya, Türkiye

 • Gumusoglu AY, Kabuli HA, Akbulut S, Peker KD. Pankreatikoduodenektomide Gastrojejunostomi Anastomoz Tekniğinin Mide Boşalım Üzerine Etkinliği, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya, Türkiye

 • Akbulut S, Kabuli HA, Gumusoglu AY, Yılmaz S, Peker KD. Pankreatikoduodenektomide Ardışık 100 Vakalık Modifiye Blumgart Anastomoz Tekniğinin Sonuçları. 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya, Türkiye

 • Gumusoglu AY, Kabuli HA, Akbulut S, Dural AC, Peker KD, Adaş GT. Distal Yerleşimli Solid Psödopapiller Neoplazi Olgusunda Total Robotik Distal Pankreatektomi ve Splenektomi, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya, Türkiye

 • Ozkaya BO, Kucuk A, Akbulut S, Gumusoglu AY, Kabuli HA, Peker KD. Whipple Cerrahisi Geçirmiş Olan Hastalarda Hızlandırılmış İyileştirme Protokollerinde Hemşirenin Rolü, 5. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya, Türkiye

 • Ozkaya BÖ, Kucuk A, Akbulut S, Gumusoglu AY, Kabuli HA, Peker KD. Whipple Ameliyatı Sonrasında Hasta Konforu Ve Hemşire Memnuniyeti. 5. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya, Türkiye

 • Aliyeva Z, Corba K, Kabuli HA, Gumusoglu AY, Peker KD. Perfore Kist Hidatiklerde Cerrahi Yaklaşımımız: 12 Olguluk Seri. 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 9-13 Ekim 2019, Antalya, Tirkiye

 • S. Akbulut, Peker KD. (2019) Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasına Neden Olan Sekonder Aortaenterik Fistülde Duodenum 3 ve 4. Part Rezeksiyonu Sonrası İkinci Parta Yan Yan Duodenojejustomi Uygulanabilir, Bakırköy Cerrahi Günleri, 28 Şubat– 2 Mart 2019, İstanbul, Turkiye

 • Seyhun C, Gumusoglu AY, Kabuli HA, Peker KD. Pankreatikoduodenektomi Sonrası Rekonstrüksiyonda Modifiye Blumgart Pankreatikojejunostomi Anastomoz Tekniği: 2 yıl içerisinde ardışık 61 vakanın sonuçları, Bakırköy Cerrahi Günleri, 28 Şubat– 2 Mart 2019, İstanbul, Turkiye

 • Corba K, Kocataş A, Peker KD. Transpapiller Kolesistostominin Alternatif kullanım Alanı: Kolesistit ve Kolanjit Birlikteliği, Bakırköy Cerrahi Günleri, 28 Şubat– 2 Mart 2019, İstanbul, Turkiye

 • Gumusoglu AY, Kocatas A, Kabuli HA, Peker KD, Gonenc M, Alis H. Endoskopik papilektomi sadece bir tedavi yöntemi değildir. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya,Türkiye

 • Uzun O., Akyüz C., Yaşar F.N., Peker K.D., Senger AS., Dinçer M., Polat E., Duman M., Değer K.C., Yol S. Radyasyon koliti oluşturulmuş sıçanlarda Ghrelin’in barsak anastomozu üzerine etkisi. 13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 15. Euroasıan Congress of Gastroenterology and Surgery 9. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi 27 Nisan- 01 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye

 • Kucur Tulubas E, Seyit H, Peker KD, Kosuk H, Hergünsel OG, Halil Alis. Mega Morbid Hastanın Ameliyatında Ekip Uyumu. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 19-22 Kasım 2015, Antalya,Türkiye

 • Seyit H, Peker KD, Bozkurt MA, Seyhun C, Kucur Tulubas E, Alis H. Gastrogastrik Fistül Tedavisinde Revizyonel Cerrahi. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 19-22 Kasım 2015, Antalya,Türkiye

 • Bozkurt MA, Kocataş A, Peker KD, Seyhun C, Kartal B, Alis H. Kabızlık Etyolojik İncelemesinde Defekografinin Önemi: 877 Hastanın İncelenmesi. 15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye

 • Bozkurt MA, Peker KD, Kankaya B, Dural AC, Akarsu C, Alis H. Kolon Kanseri Olan Hastaların Başvuru Şikayetleri. 304 Kanser Hastasının Geriye Dönük Analizi. 15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye

 • Bozkurt MA, Peker KD, Kocataş A, Seyhun C, Akbulut Sr, Gonenc M, Kapan S, Alis H. Laparoskopik Apendektomi Yapılan Perfore Apandisit Hastalarında Güdügün Hem-O-Lock Klip ile Kapatılması Hızlı Olduğu Kadar Güvenilir Mi? 15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye

 • Peker KD, Ozkanlı SS, Yasar NF, Akyuz C, Uzun O, Dincer M, Senger S, Polat E, Duman M, Yol S. Immünnütrisyonun Mide Kanserinde Neovaskülarizasyona Etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Türkiye

 • Yasar NF, Polat E, Duman M, Peker KD, Akyuz C, Uzun O, Senger S, Dincer M, Gunal MY, Dagdelen M, Genç ME, Yol S. Rabeprazolün Insan Plor Kas Tonusu Üzerine Etkileri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Türkiye

 • Peker KD, Ozkanlı SS, Yasar NF, Akyuz C, Uzun O, Dincer M, Senger S, Polat E, Duman M, Yol S. Mide Kanserli Hastalarda İmmünnitrüsyonun Tümör İnfiltratif Lenfositler Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Türkiye

 • Peker KD, Ozcinar B, Malya FU, Tükenmez M, Keskin M, İgci A, Kecer M, Ozmen V, Dinccag A, Muslumanoglu M. 40 Yaş Altı Meme Kanserinde Mamografi Ve Ultrasonografi Etkindir. 13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24-27 Ekim, 2013, Antalya, Türkiye

 • Duman Mustafa, Polat Erdal, Özer Mahmut, Yasar Necdet Fatih, Akyüz Cebrail, Peker Kıvanç Derya, Genç Mehves Ece. The Effect Of Rabeprazole On Les Tone in Experimental Rat Model. 16. Annual Meetıng Of The European Socıety Of Surgery (ESS), November 22–24, 2012, İstanbul, Turkey

 • Akyuz C, Polat E, Uzun O, Peker KD, Yaşar NF, Duman M, Yol S. Hizmet Satın Alımı Yolu ile Temin Edilen MR Görüntüleri Cerrahın İhtiyacını Karşılıyor Mu? 18. Ulusal Cerrahi Kongresi,23-27 Mayıs 2012, İzmir, Türkiye

 • Peker KD, Aksoy SM. Studies About Quality Of Life After Infrageniculate Bypass and Minor Amputation. Controversies And Updates in Vascular Surgery 27-29 January 2011, Pairs, France

 • Barbaros NU, Demirel T, Deveci U, Tükenmez M, Gozkun O, Peker KD, Akıcı M, Kalayci M. Tek Port ile Laparoskopik Ventral Herni Onarımı: Olgu Sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye

 • Aksoy M, Sormaz I, Kurtoglu M, Baktıroğlu S, Kayabalı M, Genç FA, Peker K, Dilege Ş, Başar Y. Krural ven Pedal Bypass yapılan olguların uzun dönem sonuçları. XIV.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 2009, Bodrum, Türkiye

 • Peker KD, Bakkaloglu H, Boztepe H, Giles Y, Terzioğlu T. Tiroid Medüller Kanserli Olgularda Cerrahi Tedavi Yaklaşımımız ve Deneyimlerimiz. Ulusal cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

 • Tunca F, Bakkaloglu H, Peker KD, Avtan L, Avcı C. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Rossetti Modifikasyonu Uygulanan 41 Ardışık Gastro-özofageal Reflü Hastalığı Olgusu. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

 • Tunca F, Giles Y, Bakkaloglu H, Peker KD, Yarman S, Tezelman S, Terzioglu T, Lateral Transabdominal Yaklaşımla Laparoskopik Adrenalektomi Deneyimimiz, Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

Uluslararası/Ulusal kitaplar ve kitaplarda bölümler:

 • Peker Kıvanç Derya, Kemal Dolay, Kronik Pankreatitlerin Cerahi Tedavisi, Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar (2019). Akademisyen Kıtapevi A.Ş. Editor: Ender Anılır, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:600 ISBN: 978-605-258-563-4, Istanbul, Türkiye

 • Peker Kıvanç Derya, Aksoy Sevki Murat, Controversies and Updates in Vascular Surgery, Bölüm adı: Studies about quality of life after infrageniculate bypass and minor amputation (2011). Minerva Medica, Editör: Becquemın J.P., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 704, ISBN: 13 978-88-7711-701-4, Torino, İtalya

 • Peker Kıvanç Derya; Gastrointestinal Sistem Endoskopisi, Bölüm adı: Alt Gastrointestinal Sistemde Yabancı Cisimler (2016). BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Sti., Editör: Karahan Ömer, Cingi Asım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 776, ISBN:978-605- 85624-1-7.

 • Peker Kıvanç Derya, İlhan Mehmet; Kolon, Rektum ve Anüs Cerrahisinin Prensipleri ve Pratigi, Bölüm adı: (Ince Barsak ve Kalın Barsakta Radyasyon Yaralanmaları) (2012)., Habitat Yayıncılık, Editör: Uzunköy Ali (Gordon Philip H., Nivatvongs Santhat), Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4084-487.

Davetli Konuşmacı / Oturum Başkanlığı:

 • Pankreatitin lokal komplikasyonlarında Minimal İnvaziv Cerrahi hangi senaryoda düşünelim? Monotematik Sempozyum- 5 / Bu Nasıl İltihap, Pankreatitler, 29-05-2021

 • Uzak metastazı bulunan pankreasın kistik lezyonlarında tedavi seçenekleri? Monotematik Sempozyum lll- Aslında Ne Biliyoruz? “Pankreas Kistik Neoplazmları, 27-03-2021

 • Perihiler Kolanjiokarsinomların Cerrahisi Caudat lobu mutlaka çıkarmalı mıyız? Hangi Lenf nodları çıkarılmalı? Paraaortik Lenf nodu tutulumu rezeksiyona kontraendikasyon mudur? Monotematik Sempozyum II: Korkulan Tümör, “Perihiler Kolanjiokarsinoma” Klatskin Tümörü, 27-02-2021

 • Whipple Prosedüründe Teknik Noktalar ve Uygulamalar, 37. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve 8. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 25-29 Kasım 2020

 • Kolorektal karaciğer metastazları Oturum Başkanlığı, Masterclass 2020, Kolorektal Tümörler Sempozyumu, İstanbul, 05-07 Mart 2020

 • Nasıl Yapıyorum? Minimal invazif dalak koruyucu distal pankreatektomi (Warshaw, Kimura prosedürü), İstanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği ve Sempozyum Düzenleme Kurulu, Bursa, Türkiye, 14 Aralık 2019

 • Pankreatektomi komplikasyonları, kanama ve gecikmiş mide boşalması, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim 2019

 • Nasıl Yapıyorum? Whipple Prosedürü, Bakırköy Cerrahi Günleri, İstanbul, Turkiye, 28 Şubat- 2 Mart 2019

 • Nasıl Yapıyorum? Pankreas Anastomoz Teknikleri, Pankreatikogastrostomi, 6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10-14 Ekim 2018

 • Ameliyathanede kullanılan enerji cihazları ve aletlerin kullanma prensipleri, 2. Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıkları ve Cerrahisi Sempozyumu, Adana,Türkiye, 23-25 Mart 2018

Editörlük/Hakemlik Görevleri:

Editör Yardımcısı:

 • Bakirkoy Medical Journal

(Scopus, ESCI, Ebsco Academic Search Complete, J-Gate, Embase, CINAHL, Index Copernicus, ScopeMed, EuroPub, Worldcat, Infobase, Ulrich's Database, TUBİTAK Türkiye Tıp Dizini, Root Indexing, İdeal Online, Türk Atıf Dizini ve Türk Medline) (2018-2020)Hakemlik:

 • Current Problems in Cancer

(Science Citation Index, BIOSIS Citation Index, PubMed/Medline, Current Contents - Clinical Medicine)

 • World Journal of Gastrointestinal Oncology

(PubMed, PubMed Central, Science Citation Index Expanded (SCIE, also known as SciSearch®), Journal Citation Reports/Science Edition, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China Science and Technology Journal Database (CSTJ), and Superstar Journals Database.)

 • World Journal of Hepatology

(PubMed, PubMed Central, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China Science and Technology Journal Database (CSTJ), and Superstar Journals Database.)

 • World Journal of Gastrointestinal Endoscopy

(Emerging Sources Citation Index (Web of Science), PubMed, PubMed Central, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China Science and Technology Journal Database (CSTJ), and Superstar Journals Database.)

 • Surgical Laparoscopy, Endoscopy and Percutaneous Techniques

(Science Citation Index)

 • World Journal of Gastrointestinal Surgery

(Science Citation Index Expanded (SCIE, also known as SciSearch®), Current Contents/Clinical Medicine, Journal Citation Reports/Science Edition, PubMed, PubMed Central, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China Science and Technology Journal Database (CSTJ), and Superstar Journals Database.)

 • World Journal of Gastroenterology

(Science Citation Index Expanded (SCIE, also known as SciSearch®), Current Contents/Clinical Medicine, Journal Citation Reports, Index Medicus, MEDLINE, PubMed, PubMed Central, Scopus, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China Science and Technology Journal Database (CSTJ), and Superstar Journals Database.)

 • Bakirkoy Medical Journal

(Scopus, ESCI, Ebsco Academic Search Complete, J-Gate, Embase, CINAHL, Index Copernicus, ScopeMed, EuroPub, Worldcat, Infobase, Ulrich's Database, TUBİTAK Türkiye Tıp Dizini, Root Indexing, İdeal Online, Türk Atıf Dizini ve Türk Medline)

 • Turkish Journal of Gastroenterology

(Science Citation Index Expanded, PubMed/MEDLINE, Scopus, TUBITAK ULAKBIM TR Index)

 • Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi

(TUBITAK ULAKBIM TR Index)